Al-Karim

Al-quran nur Karim yang selalu kita baca KEBANYAKAN kalinya hanya pada kita kecil, renung2kan lah. Dapatkan software tafsir Al-Quran disini secara PERCUMA...

Majlis Gabungan Bersatu

Assalamualaikum///kepada Ayahanda2, Kekanda2, Abglong2 serta Kak Long, Abg2kaw, dan Jemaah yg saya hormati.Majlis Gabungan Bersatu merupakan satu majlis bagi merapatkan lagi hubungan sesama ahli terang dan gelap dimalaysia..kami berharap dengan adanya majlis ini kita sama2 dapat lupakanlah sengkata lama dan cuba tingkatkan martabat bangsa serta perjuangkanlah apa yang telah kita sama2 janjikan.

Jihad

Sedikit pengenalan dan pendedahan mengenai Jihad yang sebenar di dalam islam, di harap pembaca menghayati erti sebenar jihad tersebut, wallahua'lam.

Thursday, October 6, 2011

Penerangan Jihad

Posted by fariz tiger at 7:52 PM 1 comments
JIHAD MENURUT AL-QURAN
PENGERTIAN 

perjuangan dalam Islam ialah menyeru dan
mengusahakan kedamaian dan memberi jaminan keselamatan. Kecuali At-
Taubah semua surah bermula dengan Basmallah yang menjulang dua asma
(nama atau sifat) Allah iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim (bermakna Maha Pemurah
lagi Maha Mengasihani).

Al-Quran menampung mesej betapa Allah swt amat mengasihani seluruh
makhluknya. Tetapi Manusia adalah ciptaan khas Allah swt kerana ia saja yang
sanggup menerima wahyu-Nya (kitab sucinya) dan menjadi khalifah (pentadbir
dan pengamanah di muka bumi).
Antara maksud Islam ialah penyerahan dengan seluruh jiwa raga kepada
Allah swt. Salah satu sifat Allah swt ialah As-Salam yang bermakna damai dan
selamat. Jadi sebagai hamba Allah, orang Islam menampilkan suasana damai
dan selamat untuk seluruh kemanusiaan.
Allah memerintah Muslim mengerjakan amar maaruf nahi munkar
(mengamalkan serta menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi serta mencegah
kekejian). Untuk melaksanakan tugas ini dengan bersungguh-sungguh, maka
Islam menampilkan konsep 'jihad'.
Jihad berasal dari kata kerja 'jahada' yang bererti gigih berusaha dengan
sepenuh jiwa raga sehingga mencapai matlamat jaya di jalan Allah (fi sabilillah).
Dalam Al-Quran, pengertian jihad amat luas; dari usaha luaran sehingga
batin, dari usaha untuk keluarga, masyarakat dan negara serta antarabangsa
yang mengarah kepada damai dan selamat.
Jadi, bagaimanakah jihad boleh dimaksudkan dengan pengganasan? Di
dalam al-Quran tidak pernah disebut mengenai agresi atau pencerobohan atau
pengganasan sebagai strategi umat Islam.
[Kekata jihad diulang 30 kali dalam Al-Quran. Ia berasal dari kata dasar
juhd atau jahd. Juhd bererti mengeluarkan tenaga, usaha atau kekuatan dan jahd
(jahada) bermakna kesungguhan dalam bekerja. Tetapi, kata al-jihad (jihad) dari
Al-Quran itu berkembang sesuai dengan tahap perkembangan masyarakat Islam
menurut masa dan ruang.

Menurut Imam Ragib Al-Isfahani, (ahli bahasa Al-Quran) kata jihad dalam
Al-Quran mempunyai 3 erti iaitu, 
(1) berjuang melawan musuh nyata,
(2)berjuang melawan setan dan 
(3) berjuang melawan nafsu. 

Pengertian jihad yang
dikemukakan Imam Ragib Al-Isfahani itu dapat dikatakan sama dengan yang
dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah (ulama besar Hambali).
Dalam bukunya, Zad al-Ma’ad, Ibnu Qayim al-Jauziah menyebutkan,
bahawa jihad terdiri dari empat martabat, iaitu 
(1) jihad terhadap nafsu; 
(2) jihad terhadap syaitan; 
(3) jihad terhadap orang kafir; 
(4) jihad terhadap orang munafik.

Berdasarkan pendapat Imam Ragib al-Isfahani dan Ibnu Qayyim al-Jauziah
ini sesuai dengan pengertian bahasa sendiri, jihad diertikan sebagai
“menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya usaha atau kekuatan untuk
melawan suatu objek yang tercela yang boleh mengancam ketenteraman hidup
damai kaum Muslimin dalam rangka menegakkan agama Allah SWT.''
“Perang” hanyalah salah satu dari beberapa pengertian jihad. Kekata yang
ada kaitan dengannya ialah qital yang disambungkan dengan frasa atau kalimat
fi sabilillah iaitu di jalan Allah. 

Hal ini menunjukkan bahawa tujuan perang di
dalam Islam semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah SWT, tidak boleh
untuk tujuan lainnya. Kedua-dua kata di atas (al-jihad dan al-qital) yang diiringi
oleh anak kalimat fi sabillillah tercantum dalam Al-Quran sebanyak 50 kali.

Adapun kata al-harb (perang) disebut 4 kali dalam Al-Quran. Ia merujuk
perang atas latar belakang peribadi atau kaum dengan bertujuan mencari
keuntungan, bukan atas dasar meninggikan agama Allah SWT.]1

Telah tercatit di dalam Al-Quran:
وَجَاهِدُوا ِ فى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ
“Berjihad di (jalan) Allah dengan jihad sebenar-benarnya....” 2
1 Petikan dari ‘Ensiklopedia Hukum Islam – Perang’ ms 1395 oleh Dahlan, Abdul Azis.
2 Surah Al-Hajj:78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JENIS JIHAD
Jihad itu terbahagi kepada dua:
• Asghar (kecil), dan
• Akbar

Jihad di medan perang (al-qital) sebenarnya merupakan perjuangan kecil
(Asghar). Al-Quran menetapkan bahawa perang bela diri hanya boleh
diisytiharkan oleh pemerintah dan bukan perseorangan. Inilah yang berlaku
ketika Nabi sudah berada di Madinah dan menubuhkan sebuah pemerintahan di
sana. Dalam zaman Nabi saw, perang bela diri tadi telah dilakukan ke atas
golongan kafir dan munafik yang dengan nyata memusuhi umat Islam.
Tetapi jihad lebih besar bukanlah perang. Hal ini bersesuaian dengan
maksud sabda Rasulullah saw ketika Baginda baru saja kembali dari Perang
Badr dan diriwayatkan oleh banyak kitab hadis:
“Kita kembali dari jihad yang terkecil menuju jihad yang besar,
iaitu jihad melawan hawa nafsu.”

Jihad melawan hawa nafsu (jihad-un-nafs) merupakan perjuangan besar
setiap Muslim. Nabi Muhammad diutuskan Allah ke bumi sebagai 'rahmat
seluruh alam' dan tujuan Baginda tidak lain ialah menyempurnakan akhlak
manusia. Oleh itu, jihad besar ialah membetulkan diri sendiri dengan akhlak
terpuji dan menjauhi perbuatan cela.

• Jihad Nafsu
Jihad nafsu ini amat luas sekali -- merangkumi pelbagai aspek hidup
harian. Apakah itu nafsu?
[Nafsu terbahagi tiga iaitu sifat syahwat, marah dan khayalan. Berjihad
terhadap nafsu bermakna menggunakan kuasa ‘akal' untuk mengawal
syahwat (bermaksud 'kecenderungan' yang lazimnya dikaitkan dengan minat
sehinggalah seks), marah dan khayalan (imaginasi atau cita-cita). Untuk
membolehkan akal dapat mengawal ketiga-tiganya, maka seorang Muslim
perlu gigih berjuang dalam medan ilmu -- menimba ilmu agama dan
kehidupan. Itulah sebabnya, wahyu pertama berbunyi 'Iqra' (Al-Alaq: 1)
yang bermaksud 'bacalah'.


Tekad mencari ilmu merupakan alah sifat unggul untuk mencapai
kejayaan dalam peperangan jihad nafsu. Jihad mengawal nafsu menuntut
kesabaran kerana setiap orang akan berhadapan dengan pelbagai kesulitan.

Tetapi di sebalik kesulitan akan datang kesenangan sebagaimana tercatat
dalam surah Al-Insyirah iaitu :
َفِإنَّ مَعَ اْلعُسِْر يُسْرًا ِإنَّ مَعَ اْلعُسِْر يُسْرًا.
Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan5.


• Jihad Menentang Godaan Syaitan
Syaitan (Thagut) disebut dalam Al-Quran sebagai lambang punca
kejahatan yang ditimpakan atau diduga ke atas kemanusiaan. Musuh utama
dan nyata kepada manusia ialah Iblis (Syaitan). Al-Quran menyatakan
bahawa Allah SWT memerintah para malaikat dan Iblis menyembah Adam
as sebagai tanda hormat. Namun, Iblis ingkar oleh rasa takbur yang ia lebih
mulia kerana dicipta daripada api sedangkan Adam as daripada tanah.
Menurut Ibnu Katsir, asalnya Iblis dikenali sebagai Azazil, pemimpin jin
yang telah lama beribadah sehingga darjatnya dinaikkan setaraf dengan para
malaikat. Keingkaran Iblis itu telah menimbulkan kemurkaan Allah SWT
dan ia dihalau dari syurga dan dilaknat sehingga Akhirat. Iblis sempat
membuat permintaan terakhir dan diizinkan Allah SWT iaitu menggoda dan
merosakkan Adam as dan zuriatnya (kemanusiaan) sebagaimana terpapar
dalam surah Al-A’raf, ayat 16 hingga 17.
Al-Quran menegaskan bahawa permusuhan Iblis dengan manusia
bermula ketika Adam dan Hawa digoda untuk memakan buah yang dilarang
Allah swt dan akibatnya mereka disingkirkan ke bumi. Kemudian, anak Nabi
Adam, Qabil membunuh saudaranya Habil kerana cemburu. Semuanya
dibayangkan oleh Allah swt dalam Al-Quran sebagai bencana daripada tipu
muslihat Iblis yang menyelewengkan nafsu mereka.

[Malah peperangan di dunia juga angkara Iblis, tetapi manusia sering
lupa akan hal ini. Perang merebut kuasa, tanah dan perempuan merupakan
antara muslihat Iblis yang memesongkan nafsu manusia. Untuk menguatkan
jiwa daripada nafsu terpesong dan bujukan Iblis, Muslim hendaklah banyak
beribadah dalam erti kata luas -- menunaikan kewajipan fardu, berusaha
(berjihad) dengan cemerlang dan menaburkan amalan baik sesama manusia.]

Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Islam Online Fatwa Committee
apabila ditanya jika jihad itu boleh diertikan sebagai peperangan ilmu dan
untuk mengubah pendapat penentang melalui pendidikan dan kefahaman,
mereka menjawab melalui fatwa yang bertajuk Jihad Nafsu dan Dakwah.
“Jihad mempunyai banyak makna. Satu daripadanya memanglah
melawan dengan cara fizik di medan peperangan dengan musuh,
namun maknanya lebih luas daripada itu. Jihad juga bermakna
perjuangan rohani yang juga dikenali sebagai “Jihad An-Nafs”. Ada
beberapa orang yang menafikan jihad semacam ini kerana beberapa
alasan tertentu, tetapi ianya wujud dan kenyataan ini disebutkan
dalam beberapa hadith sahih.

 Jenis-jenis Jihad yang lainnya ada
tercatit di dalam Al-Quran:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا َلنَهْدِيَنَّهُمْ سُبَُلنَا وَِإنَّ اللهَ َلمَعَ
الْمُحْسِِنينَ.
“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh
kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan
memimpin mereka ke jalan-jalan Kami ..”

Ayat ini telah diturunkan ketika Nabi Muhammad saw masih berada
di Mekkah. Pada waktu itu, tiada jihad-peperangan. Jadi, apakah
maksud ayat ini? Sudah nyata bahawa ayat in tidak bermakna
“perang suci” ataupun “holy war” sebagaimana yang diakui oleh
beberapa orang.

Ada juga ayat yang menerangkan:
َف َ لا تُطِ ِ ع الْ َ كافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ ِبهِ ِ جهَادًا َ كِبيرًا.

“Oleh itu, janganlah engkau (Wahai Muhammad) menurut
kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah
Al-Quran menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan
bersungguh-sungguh.”

Sekali lagi, ayat ini merujuk kepada Jihad yang berlainan jenis iaitu
Jihad Da’wah dan menyebarkan ilmu agama. Berjihad dengan Al-
Quran bermakna menyebarkan pesanan dan hidup menerusi
kebenarannya.

Jadi, makna jihad tidak tertakluk kepada satu makna sahaja. Malah
makna jihad yang berlainan inilah yang kita hadapi setiap hari.
Apakah faedah jihad peperangan jika ia dilakukan bukan kerana
Allah swt dan untuk mempertahankan agamaNya? Walaupun
dalam jihad peperangan, seseorang itu harus mempunyai Jihad
dalaman. Mungkinkah kita dapat menjadi seorang yang efektif jika
kita tidak dapat mengawal nafsu sendiri? Kita harus menolong diri
kita sendiri sebelum kita menolong orang lain.
Semoga Allah swt memimbing kita ke jalan yang benar serta
mengampuni segala kelakuan salah kita. Wallahu a’lam”

JIHAD DENGAN HARTA
Jihad dengan harta bermaksud bahawa manusia hendaklah menjadikan
harta itu sebagai alat utama untuk melakukan jihad Fi Sabillillah dan jangan
sekali mereka menjadikan diri mereka sebagai hamba harta dengan sifat bakhil
dan tamak kepada harta sehingga tidak mahu membelanjakan hartanya untuk
berjihad Fi Sabillillah. Al-Quran menyebut berulang kali jihad harta (Al Amwal)
yang menyatakan perintah Allah Taala kepada orang yang beriman supaya
membelanjakan hartanya untuk berjihad Fi Sabillillah. Antaranya firman Allah
swt :

اِنْفِرُوا خَِفافًا وَثِقَا ً لا وَجَاهِدُوا ِبَأمْوَالِ ُ كمْ وََأنْفُسِكُمْ ِ فى
سَِبي ِ ل اللهِ.
Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berat,
dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.
ِإنَّمَا اْلمُؤْمِنُو َ ن الَّذِينَ ءَامَنُوا ِباللهِ وَرَسُولِهِ ُثمَّ َلمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا ِبأَمْوَالِِ همْ وََأنْفُسِ ِ همْ ِ فى سَِبي ِ ل اللهِ ُأوَلئِكَ هُمُ
الصَّادُِقو َ ن.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka
itulah orang-orang yang benar.
فَضَّ َ ل اللهُ الْمُجَاهِدِينَ ِبأَمْوَالِِ همْ وََأنْفُسِ ِ همْ عَلىَ الَْقاعِدِينَ
دَرَجًَة.
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan
jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darjat.
تُؤْمِنُو َ ن ِباللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُو َ ن ِ فى سَِبي ِ ل اللهِ ِبَأمْوَالِ ُ كمْ
وََأنْفُسِكُمْ َذلِكُمْ خَيْرٌ َل ُ كمْ ِإ ْ ن ُ كنْتُمْ تَعْلَمُو َ ن.
Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika
kamu mengetahuinya.

Pengorbanan dalam bentuk harta ini ternyata amat bermakna dalam
perjuangan menegakkan Islam sejak zaman Rasullallah s.a.w. Tanpa harta,
medan jihad akan menjadi lapang dan orang yang telah menawarkan diri untuk
menguasai kekayaan dunia terus menguasai seluruh kehidupan umat manusia
seperti yang terjadi pada masa sekarang; umat manusia dibelenggu kemiskinan,
mundur dan menderita. Jihad dengan harta akan dapat:

1. Membangun diri manusia menjadi maju.
2. Membangun keluarga dan menghapuskan kemiskinan.
3. Membangun masyarakat dalam semua bidang.
4. Menjadikan umat Islam merdeka dan tidak bergantung kepada orang lain.
5. Menjadikan umat Islam disegani dan di hormati.
6. Membolehkan segala usaha dan jihad dalam semua lapangan kehidupan dilakukan
dengan jayanya.
7. Membolehkan umat Islam menyahut apa jua cabaran masa kini dan masa akan datang.

                                                       
“Marilah kita sama-sama menganalisakan nota-nota ini:
Pertama sekali Jihad Fi sabillilah bukanlah peperangan yang biasa,
tetapi sesuatu yang dilakukan dengan niat yang khas dan untuk
suatu sebab yang tertentu. Jihad bermakna berjuang pada jalan
Allah, mempertahankan agama-Nya dan menghadapi musuhmusuhNya,
bukan hamba-Nya.
Apabila Rasulullah saw ditanya oleh seorang lelaki yang bertempur
dengan matlamat membalas dendam saudaranya, serta seorang lagi
lelaki yang bertempur hanya untuk disanjungi ramai (dianggap
berani). Pemuda yang ketiga bertempur hanya untuk
mengumpulkan kekayaan; yang mana satukah di antara mereka akan
menerima ganjaran Allah swt? Maka Rasulullah saw menjawab,
“Yang bertempur untuk “meninggikan” kalimat Allah
(mentauhidkan Allah), dianggap sebagai seorang yang berjuang
pada jalan Allah.”
Berdasarkan apa yang telah disebut, kita sebagai orang Islam tidak
harus terlalu mementingkan hal duniawi; perbuatan yang kita
lakukan haruslah semata-mata kerana Allah swt. Kita harus melalui
beberapa peningkatan disiplin kerohanian melalui pendidikan Islam
dapat membersihkan agama Allah swt dan sebagai ganjaran, Allah
swt akan membersihkan kita untuk agama-Nya.
Kedua, adalah ganjaran duniawi atau pun keuntungan, di mana
seorang Mujahid memperolehi kemenangan dan kebolehan untuk
berjaya dalam kehidupan. Penganut–penganut yang alim akan
mendapat manfaat daripada ganjaran duniawi ini; mereka berhak
mendapatkannya dalam perjuangan mereka di jalan Allah swt, tanpa
menghiraukan segala kehilangan yang mungkin dihadapi. Ganjaran
yang diterima mereka amat lumayan sekali. Golongan yang sebegini
telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur’an:
َالَّذِين أُخِْرجُوا مِنْ دِيَا ِ رهِمْ ِبغَيِْر حَقٍّ ِإلاَّ َأ ْ ن يَُقوُلوا رَبُّنَا
اللهُ وََلوْ َ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ِببَعْ ٍ ض َلهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَِبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَا ِ جدُ يُذْ َ كرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ َ كثِِيرًا
وََليَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ِإنَّ اللهَ َلَق ِ ويٌّ عَزِيزٌ. َالَّذِينَ ِإن
مَّكَّنَّاهُمْ ِ فى ْالأَرْ ِ ض َأَقامُوا الصَّلَوَة وَءَاتَوُا الزَّكَوَة وََأمَرُوا
ِبالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَ ِ ن الْمُنْ َ كِر وَِللهِ عَاقِبَةُ ْالأُمُو ِ ر.
“Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak
berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) sematamata
kerana mereka berkata: Tuhan kami ialah Allah dan kalaulah
Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan
setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan
serta gereja-gereja (kaum Nasrani) dan tempat-tempat sembahyang
(kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa
disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya
Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama
Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; Iaitu
mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan
memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta
memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta
melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan
(ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.”
Dalam ayat yang telah disebutkan di atas, dapat difahami
bahawa Allah swt mendorong kita untuk menentang
pencerobohan dan mempertahankan peraturan yang telah
diatur oleh para nabi yang diutuskan sebelum Nabi
Muhammad saw.
Dalam ayat yang lain, Allah swt melarang kebinasaan
sepertimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 196 yang
berbunyi :
وَ َ لا تُلُْقوا ِبَأيْدِي ُ كمْ ِإ َ لى التَّهْلُ َ كةِ وََأحْسِنُوا ِإنَّ اللهَ َ لا يُحِبُّ
الْمُحْسِِنينَ.
Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan
berbuat dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai
mereka yang berbuat baik.

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ ُ كمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
َليَسْتَخْلَِفنَّهُمْ ِ فى ْالأَرْ ِ ض َ كمَا اسْتَخَْلفَ الَّذِينَ مِنْ َقبْلِ ِ همْ
وََليُمَكِّنَنَّ َلهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى َلهُمْ وََليُبَدَِّلنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِ ِ همْ َأمْنًا يَعْبُدُونَِنى َ لا يُشْرِ ُ كو َ ن ِ بى شَيًْئا وَمَنْ
َ كَفرَ بَعْدَ َذلِكَ فَُأوَلئِكَ هُمُ الَْفاسُِقو َ ن
“Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh
dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan
menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa
pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orangorang
yang sebelum mereka: Khalifah-khalifah yang berkuasa dan
Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama
Islam) yang telah diredhai-Nya untuk mereka; dan Dia juga akan
menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami
ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu
dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu dan
(ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka
itulah orang-orang yang derhaka.”16
Ketiga, Allah swt tidak akan memberi kekuasaan kepada seseorang
itu kecuali dia telah mengalami pelbagai kesengsaraan, rintangan
dan kesusahan. Allah swt berbuat demikian untuk menguji
keikhlasan mereka dan untuk membezakan antara yang baik dan
yang jahat.

Ini merupakan ujian yang dilalui oleh seseorang; dan dengan
menjalani ujian ini, ia dapat mengeratkan lagi perhubungan itu
dengan Allah swt. Ini merupakan suatu pelajaran di mana setiap
rasul harus pelajari dan ia juga adalah suatu pelajaran bagi mereka
yang berjuang setiap zaman.
Imam As-Syafie pernah ditanya tentang manakah yang lebih baik
antara kesengsaraan dan kejayaan; Dia menjawab: Bolehkah
kejayaan itu dikecapi tanpa kesengsaraan? Allah swt telah menguji
Nabi Yusuf a.s. kemudian menyelamatkannya daripada
kesengsaraannya; Allah swt juga telah mengangkat kedudukannya
dan menepati janjiannya. Sebagaimana yang diterangkan:-
وَ َ ك َ ذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ ِ فى ْالأَرْ ِ ض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
نُصِيبُ ِبرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَ َ لا نُضِيعُ َأجْرَ الْمُحْسِِنينَ.
“Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf
memegang kuasa di bumi Mesir; ia bebas tinggal di negeri itu di
mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada
sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan
balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan.”
Kejayaan serta ganjaran dunia yang dicapai tanpa keringat tidak akan
berkekalan. Tetapi, perjuangan yang ditempuhi dengan penuh keteguhan oleh
hamba-hamba Allah swt dengan penderitaan, kesedihan dan kesabaran yang
mereka lalui akan menyelamatkan mereka daripada kebimbangan mereka dan
diakhiri dengan kemenangan. Wallahu a’lam”
• Menyebarkan Salam (Damai )
Perjuangan seorang mujahid ialah menampilkan rasa damai dan
sentosa (sakinah) dan muhibah yang merupakan matlamat al-Quran.
Ini dilakukan secara berdakwah iaitu mengajak orang kepada Islam
dengan cara bijaksana dan dialog terbuka.
َِ و َ لا تَسُوُّا الَّذِينَ يَدْعُو َ ن مِنْ دُون اللهِ َفيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا ِبغَيِْر عِلْ ٍ م
َ ك َ ذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمََلهُمْ ُثمَّ ِإ َ لى رَِّب ِ همْ مَرْ ِ جعُهُمْ َفيُنَِّبُئهُمْ ِبمَا
َ كانُوا يَعْمَُلو َ ن.
”Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki
Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Al-Quran

Posted by fariz tiger at 6:08 PM 1 comments
Assalamualaikum warahmatullah alaih..


Sejak bebereapa bulan yang lalu sedang saya mencari2 ayat2 al quran di aplikasi facebook tiba2 aplikasi tersebut telah di removekan oleh pihak facebook sendiri, mungkin atas beberapa alasan, tapi dengan peristiwa tersebut terdetik hati saya untuk menyusun sendiri beberapa ayat2 Al-Quran dalam bentuk coding HTML supaya senang untuk dijadikan panduan, hari makin hari makin banyaklah saya mengumpulnya tanpa sedar separuh dari ayat2 Al-Quran itu saya kumpul bersama dengan tafsirnya yang saya rujuk dari kitab tafsir sebenar, dari itu muncul idea untuk berkongsi beramai2 bersama saudara2 MGB atau saudara seislam yang memahami bahasa melayu, setelah 5 bulan berlalu, bulan lepas sudah sempurnalah sebuah software yang di beri nama QURAN.EXE, ianya bagi panduan kepada pengguna untuk mencari ayat2 tertentu dan bermacam2 lagi kegunaan, di sini saya akan share dengan pembaca software tersebut,


Tetapi penggunaan tafsir mempunyai tertibnya juga, kerana kita tidak boleh membabi buta menafsir sesuatu ayat itu, dari itu mari kita mengenal beberapa jenis ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri,
Sesungguhnya ayat-ayat Quran dua macam, pertamanya ayat-ayat yang muhkamat dan yang keduanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka makna ayat-ayat muhkamat itu yakni makna-makna ayat itu terang lagi nyata, kukuh ibaratnya daripada boleh tanggungtakwil dan kesamaran, kerana terang dan nyata maknanya. Misalnya firman Allah ertinya: kata olehmu ya Muhammad, mari sekelian kamu, aku bacakan barang yang diharamkan oleh Tuhan kamu, maka firman Tuhan ini terang dan nyata maknanya tiada berhajat kepada takwil dan tafsir.


Adapun, ayat-ayat mutasyabihat yakni mempunyai kesamaran pada yang mendengarnya, kerana lafaznya serupa lafaz lainnya pada hal maknaya ada berlainan. Yakni tidak dapat faham maknanya. Seperti firman Allah Taala; الم; yakni tidak dapat faham dengan mudah-mudah, bahkan mendapatkan fahamnya dengan membanyakkan perhati dan تأمل, semacam mana ulamak mazhab khalaf. Maka mereka itu ditakwilnya akan ayat-ayat mutasyabihat itu akan sebagai takwil yang sohih. Misalnya seperti firman Allah Taala: الرحمان على العرش استوى . Bermula Tuhan yang maha murah itu di atas 'arshnya memerintah. Maka lafaz istiwa boleh beberapa makna. Boleh bermakna duduk, dan boleh makna memerintah. Maka jikalau ditaruh makna duduk maka tidak faham kerana firman Allah dengan ayat muhkamat ليس كمثله شيئ bererti: tiada seumpamanya sesuatu, maka jikalau ditaruh makna duduk sudahlah ia serupa dengan kita. Panjang lagi bicara keterangan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat itu bolehlah dilihat di dalam tafsir-tafsir yang panjang, seperti Nasafi, Baidhawi dan lainnya.

sekian, 

LINK ke DOWNLOAD AREA> Download software Quran Disini

Sunday, May 1, 2011

Apakah istidraj itu??

Posted by fariz tiger at 11:19 AM 0 comments
Apakah istidraj itu? Patutkah atau tidak kita jauhi istidraj? Inilah yang akan saya ulas dalam risalah ini. Tajuk ini adalah amat penting, terutama kepada anak-anak dan generasi muda kita agar tidak terkeliru dengan risalah ini. Pemikiran kebanyakan umat Islam di zaman moden ini nampaknya jelas kelihatan kian jauh menyimpang dari pemikiran seseorang Islam di zaman silam. Pemikiran manusia di zaman serba maju ini telah dihanyutkan oleh arus keadaan dan diselaputi oleh kebendaan.
Itulah sebabnya kita lihat masyarakat pada hari ini berbeza dengan masyarakat dahulu. Bagaimana masyarakat pada hari ini? Mereka telah terpengaruh dengan apa yang ada dengan suasana sekelilingnya. Mereka tidak memandang jauh sepertimana orang-orang dahulu. Padahal orang dahulu tidak belajar tinggi sehingga ke universiti. Kita sekarang cerdik, ada ijazah, ada PhD dan macam-macam, tapi bodoh.
Manusia tersebut telah tertipu dengan kekuasaan, pangkat, kebesaran dan kekayaan yang diperolehi. Lantas mereka tidak faham lagi dengan nikmat Allah. Jika dia berkuasa, dia gunakan kekuasaannya untuk menindas orang-orang bawahannya kerana dia tidak tahu menggunakan nikmat kekuasaan yang ada padanya. Dia tidak faham tentang nikmat dan rahmat Allah S.W.T.
Kuasa Dan Kekayaan Untuk Maksiat
Kalau dia ada kebesaran, dia menzalimi orang dibawahnya. Kekayaan yang ada padanya digunakan bukan untuk kebaikan dirinya dan orang lain, tetapi untuk berbuat maksiat kepada Allah S.W.T. Manusia golongan ini telah terkeliru dengan fahaman mereka sendiri. Mereka tidak faham dan tidak dapat membezakan nikmat pemberian Allah kepada hambaNya yang setia dengan hambaNya yang derhaka.
Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, “Ustaz, betulkah atau tidak, saya dengar ustaz bersyarah, ulama’-ulama’ kalau bersyarah menyatakan bahawa barangsiapa yang mahu mendapatkan kebahagian di dunia dan di akhirat hendaklah mengikut jejak langkah Rasulullah S.A.W dan berpegang teguh kepada agama Islam. Betulkah ustaz?” Saya jawab, “Betul.” “Minta maaf ustaz, saya tidak percaya, sebab apa yang saya lihat realitinya tidak begitu. Orang-orang yang mengikut jejak langkah Rasulullah inilah yang teruk.”
Dia kemudian menyebutkan beberapa contoh, “Mak dan ayah saya, bukan sahaja sembahyang sehari semalam lima waktu, tapi tengah malam pun bangun sembahyang tahajjud. Rumah kami roboh juga. Puasa bukan sahaja puasa Ramadhan, Isnin mereka puasa, Khamis pun mereka berpuasa. Tapi kami makan sebulan sekali daging pun susah. Ayah saya, orang belum azan sudah pergi ke masjid. Begitu azab mak dan ayah saya yang berpegang teguh kepada agama.”
“Tapi, bapa saudara saya (adik mak saya), tak pernah sembahyang seumur hidupnya. Rumahnya rumah batu. Puasa pun tidak pernah. Kalau kita tanya, pakcik tak ingat mati? Bukan saya seorang sahaja yang mati, katanya. Kalau masuk neraka pun ramai juga orang lain yang masuk. Dia hidup kaya, hidup mewah, kita yang sembahyang ni, hidup susah.”
Sebenarnya, hendaklah kamu tahu tentang nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada makhluk-makhlukNya. Pemberian nikmat Allah kepada hambaNya yang setia (yang dikasihiNya) ialah pemberian yang diredhaiNya, tetapi pemberian nikmat Allah kepada manusia yang melakukan maksiat dan kejahatan adalah pemberian yang tidak diredhaiNya. Inilah yang dinamakan ISTIDRAJ.
Pemberian yang redha ini seperti pemberian ayah kepada anaknya. Ketika si ayah hendak sembahyang, tiba-tiba lalu si penjual aiskrim. Si anak merengek minta dibelikan. Si ayah pun membelikannya kerana tidak mahu anaknya mengacau dia sembahyang. Dengan senyum mesra diberikannya aiskrim itu dengan layanan yang baik. “Makan baik baik nak, jangan bising-bising, ayah nak sembahyang.”
Kemudian, baru saja nak sembahyang, si anak menjerit-jerit minta tambah aiskrim lagi. Si ayah naik darah. Dengan perasaan marah, dibelikan juga aiskrim tersebut kerana takut sembahyangnya tidak khusyuk. Tetapi pemberiannya pada kali ini tidak disertai dengan kemesraan. Pemberian inilah yang dikatakan sebagai pemberian yang tidak redha.
Begitu juga Allah S.W.T. dengan kita. Kadang-kadang manusia mendapat nikmat yang diredhai Allah dan kadang-kadang tidak. Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud, “Apabila kamu melihat bahawa Allah Taala memberi nikmat kepada hambaNya yang selalu membuat maksiat (derhaka), ketahuilah bahawa orang itu telah diIstidrajkan oleh Allah S.W.T.” (Riwayat At-Tibrani, Ahmad dan Baihaqi)
Akan tetapi manusia derhaka yang terkeliru dengan pemikirannya berpendapat bahawa dengan nikmat yang datang mencurah daripada Allah S.W.T kepadanya itu walaupun dia sentiasa melakukan maksiat, dia menyangka itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa Allah kasih dan berserta dengan perbuatan maksiat mereka.
Manusia Istidraj? Manusia Yang Lupa Daratan
Walaupun dia membuat maksiat, tapi dia merasakan Allah menyayanginya. Manusia seperti ini kadang-kadang memandang hina kepada orang-orang yang suka beramal dan ke masjid. Apatah lagi orang yang selalu ke masjid itu hanya berselipar jepun atau berterompah kayu, sedangkan dia naik kereta jenis mewah.
“Alah, siang malam ke masjid, ke surau, tapi basikal buruk pun tak ada. Tengok aku. Aku nak ke kelab malam dengan kereta mewah. Walaupun aku tidak pernah sembahyang, tapi Allah sayangkan aku. Kalau kau sikit ibadat, tentu kau juga akan kaya macam aku.” Katanya sombong. Inilah jenis manusia yang tidak sedar akan dirinya sendiri. Dia melakukan maksiat pagi petang, siang malam, dia sangka Allah sayangkannya.
Maka mereka yang berpendapat sedemikian, baik mereka yang mengaku muslim, lebih-lebih lagi orang yang sudah nyata kafirnya, berterusanlah mereka menggunakan nikmat pemberian Allah yang berupa harta kekayaan, kebesaran, pangkat dan kuasa mereka untuk melakukan penindasan dan kezaliman serta maksiat (derhaka) kepada Allah yang berpanjangan.
Sesungguhnya mereka tidak faham dan tidak sedar sama sekali bahawa pemberian nikmat itu adalah istidraj daripada Allah. Dengan pemberian nikmat yang tidak diredhaiNya itu mereka akan lalai dari mengingati Allah. Akhirnya mereka akan menemui kehancuran dan kemusnahan.
Kadang-kadang Allah S.W.T memberikan manusia nikmat yang banyak dengan tujuan untuk menghancurkannya. Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud, “Apabila Allah menghendaki untuk membinasakan semut, Allah terbangkan semut itu dengan dua sayapnya.” (Daripada kitab Nasa’ibul ‘Ibad)
Anai-anai misalnya, kalau tidak ada sayap selamatlah dirinya. Dia akan duduk diam di bawah daun atau merayap di celah-celah batu. Jika Allah hendak membinasakannya, Allah beri ia sayap. Anai-anai kalau sudah bersayap namanya akan berubah menjadi kelkatu. Otaknya menjadi otak kelkatu. Kelkatu, bila dapat nikmat dia cuba nak lawan api. Begitu juga manusia, bila mendapat nikmat, dia cuba hendak melawan Allah.
Pemimpin-pemimpin Yang Dilaknati Allah
Buktinya telah banyak kita lihat dan kita dengar. Berapa banyak pemimpin-peminpin yang dahulunya gagah dan sombong telah dilaknati Allah. Tidak kurang juga jumlahnya kerajaan yang besar lagi utuh telah pun hancur dan musnah.
Firaun yang gagah mengaku Tuhan, Namrud yang sombong membakar Nabi Allah Ibrahim, Qarun yang kaya, Tha’labah yang bakhil dan banyak lagi, semuanya telah musnah akibat kesombongan dan keangkuhan mereka!
Nikmat Allah yang diberikan kepada Firaun tidak terkira banyaknya. Bersin pun tidak pernah. Jangan kita ingat kita sihat Allah sayang kita. Firaun lagi sihat, tetapi dengan nikmat kesihatan itulah Allah binasakannya. Orang lain selalu sakit, tetapi Firaun tidak. Orang lain mati, sedangkan dia belum juga mati-mati hingga dia merasa besar diri, sombong dan takbur. Akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan.
Namrud begitu sombong dengan Allah hingga membakar Nabi Ibrahim. Berapa besar pangkat Namrud? Bagaimana dia menemui ajalnya? Kematiannya hanya disebabkan oleh seekor nyamuk yang masuk ke lubang telinganya!
Tidak ada seorang pun manusia pada hari ini yang sekaya Qarun. Anak kunci gudang hartanya saja 40 ekor unta membawanya. Akhirnya Allah tenggelamkan hartanya dengan dirinya sekaligus. Hingga kini harta itu tidak timbul-timbul. Harta Qarun itulah yang kita cari-cari sehingga lupa sembahyang! Kalau kita kaya, kita sangka Allah sayang. Qarun lagi kaya, akhirnya Allah jahanamkan harta kekayaannya dengan dirinya sekali.
Di mana dan bagaimanakah keadaan mereka itu sekarang? Tanyalah pada tanah! Tanah yang mereka pijak semasa mereka diistidrajkan oleh Allah yang akan memberikan jawapan.
Kita baru naik kereta sudah sombong. Rasulullah S.A.W naik ke langit pun tidak sombong. Kita kalau berjumpa dengan orang besar sikit sudah sombong dan merasa bangga. Kalau menteri senyum kepadanya dia merasa bangga. Rasulullah S.A.W berjumpa dengan Allah S.W.T di langit, tetapi baginda tidak pun sombong. Kejadian seperti ini akan terus berlaku sepanjang zaman. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud, “Sunnah Allah tidak pernah berubah atau bertukar.”
Apabila kita tinjau semua ini, akan hilanglah segala persoalan yang tidak terjawab dan yang menjadi keraguan selama ini yang sentiasa mengganggu fikiran kita. Mengapa orang-orang kafir kaya raya? Mengapa orang-orang yang sentiasa membuat maksiat hidup mewah? Tidakkah kita hairan mengapa orang-orang yang selalu ke masjid hanya berbasikal buruk? Yang ke kelab malam naik kereta mewah?
Cara Untuk Menentukan Nikmat Yang Diredhai Allah
Seseorang itu dapat menyedari hakikat yang sebenarnya tentang nikmat yang diterimanya itu. Adakah pemberian itu diredhai Allah atau tidak? Caranya ialah hendaklah dia sentiasa mengkaji dengan teliti nikmat yang diterimanya itu dan bagaimana serta ke mana digunakannya?
Seseorang yang menerima segala nikmat itu akan terus mengsyukuri Allah. Dia akan menggunakan pemberian itu ke jalan kebaikan dan selain dari itu, dia sentiasa redha mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka dengan limpah kurnia yang diperolehinya itu adalah pemberian yang diredhai Allah.
Pemberian yang diredhai Allah akan membuatkan seseorang itu ikhlas apabila bersedekah. Apabila dia melihat orang membawa list derma, dia lantas memanggil orang tersebut walaupun dia hanya ada wang 50 sen ketika itu. “Ini sedekah saya. Maaflah, hanya 50 sen”, katanya.
Akan tetapi pemberian yang tidak diredhai Allah akan membuatkan orang yang menerimanya enggan bersedekah atau berbuat kebajikan dengan ikhlas. Dia ada wang RM500 dalam sakunya. Ketika orang minta derma dia menyatakan dia tiada wang. Maknanya wang yang ada dalam sakunya adalah wang istidraj.
Pada ketika setelah itu, lalu seorang gadis cantik yang menjual tiket “pertunjukan amal”. Belum pun sempat gadis itu menawarkannya, dia pula yang memanggilnya terlebih dahulu. Dia pun membeli tiket untuk pertunjukan amal itu.
Pertunjukan amal? Ini juga satu kekeliruan bagi kita. Kita sering tertipu dengan label “amal” ini. Kadang-kadang pada waktu Maghrib, lalu sebuah van yang riuh rendah dengan muzik dan memberi pengumuman. “Tuan-tuan, silalah datang ke taman hiburan, kita akan mengadakan pertunjukan amal.” Ada ibu bapa yang terpengaruh lalu pergi dengan membawa keluarga. Pasal pertunjukan amal, dia ingat dapat pahala.
Inilah cakap-cakap yang mesti kita jaga. Begitu juga dengan orang yang bersyarah. Kita mesti tengok betul gerak-geri orang yang bersyarah tersebut. Ke mana pensyarah tersebut hendak membawa kita. Sebab kadang-kadang banyak kekeliruan dalam syarahan-syarahan.
Ada pensyarah yang berkata, “Kita sekarang hendaklah sesuaikan Islam dengan zaman.” Nampak jelas di sini otak kita hendak dikelirukannya. Hendaklah kita sedar, Islam itu tidak boleh disesuaikan dengan zaman, tetapi zaman itulah yang mesti disesuaikan dengan Islam.
Kalaulah Islam hendak disesuaikan dengan zaman, maka zaman orang bertelanjang, Islam sesuai dengan orang yang bertelanjang, zaman orang merompak, Islam mesti sesuai dengan perompak. Tidak boleh Islam disesuaikan dengan zaman. Islam tidak boleh tunduk kepada zaman, tetapi zaman itulah yang mesti tunduk dengan Islam.
Tidak beberapa lama dahulu, saya berjumpa dengan seorang ulama’. Ditanya tentang loteri, dia kata haram. Habis, bagaimana kalau kita hendak membantu orang, macam loteri kebajikan? “Halal.” Katanya.
Loteri haram, dibalut dengan label kebajikan jadi halal. Inilah kata-kata yang mengelirukan kita. Kiranya di samping seseorang yang menerima segala nikmat Allah, maka bertambah pula maksiat dan derhakanya kepada Allah, maka jelaslah segala kemudahan dan kemewahan yang diperolehinya itu adalah istidraj, iaitu pemberian nikmat yang tidak diredhai Allah S.W.T.
Namun, jangan pula apabila ada orang kaya datang ke masjid dengan kereta besar kita katakan istidraj. Orang naik pangkat istidraj atau orang-orang besar istidraj. Jangan! Orang-orang yang menggunakan nikmatnya untuk kebajikan, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, itu bukan istidraj namanya.
Bukan bermakna kita tidak boleh kaya. Kaya tidak salah di sisi Islam, tetapi masuk ke syurga agak lambat sedikit. Ibarat orang dari Singapura hendak masuk ke Johor. Orang yang membawa barang yang banyak akan diperiksa oleh kastam. Makin banyak barangnya, makin lama pemeriksaan, makin lambat dia masuk ke Johor. Orang yang tidak membawa barang akan lepas dengan mudah memasuki Johor.
Inilah yang sangat-sangat kita takuti dalam hidup ini dan kehidupan kita di dunia ini. Sebab itulah umat Islam di zaman Rasulullah S.A.W sentiasa merintih di hati sanubari sambil berkata, “RedhaMu yang selalu kami rindukan dan marahMu yang sangat kami takuti Tuhan. Lebih baik kami hidup miskin asal dalam redhaMu, kami tak ingin kepada kekayaan di dalam marahMu.”
Inilah sajak yang penuh makna. Apakah maknanya? Hidup kita di dunia mesti ada target, mesti ada pedoman. Jangan hidup kita seperti kumbang di tengah kolam, ditiup angin ke tepi ia ke tepi, ditiup ke tengah ia ke tengah. Tidak ada pegangan langsung. Kita kalau hendak selamat, hidup kita mesti ada target atau matlamat atau tujuan. Tujuan hidup kita di dunia ialah mencari keredhaan Allah S.W.T, baru kita selamat. Bukan kaya yang kita cari dan bukan juga miskin yang kita cari!
Kalau target kita hanya untuk kaya, akan jahanamlah diri kita. Jika ada kesempatan untuk kaya, kita lihat dulu. Kalau ada keredhaan Allah, barulah kita ambil. Kalau tidak, lebih baik kita miskin. Bukan tujuan kita untuk menjadi miskin, tetapi hendak mencari keredhaan Allah. Kalau hidup miskin ada keredhaan Allah, maka kita pilih miskin. Kalau mahu menjadi kaya dengan keredhaan Allah, katakan aku tidak mahu kekayaan tanpa keredhaanMu.
Bila hidup kita untuk mencari keredhaan Allah, nescaya selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Wallahua’lam.
Dipetik dari buku Siri Syarahan Ustaz Yazid Jaafar

ilmu tauhid . hakikat nur muhamaad

Posted by fariz tiger at 11:06 AM 1 comments
Keterangan berikut adalah suntingan dari kitab 'Sirrul Asrar Fi Ma Yahtaju Ilayhil Abrar' oleh Ghawthul A'zham Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani رضي الله عه

Maka berkata Shaikhuna; tentang

Nur Muhammad (iaitu hakikat Muhammad) - atau ringkasnya asal kejadian. 

Semoga Allah Ta'ala memberikan kamu kejayaan di dalam amalan-amalan kamu yang disukaiNya dan Semoga kamu memperolehi keredaanNya. Fikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan fahamkan apa yang aku katakan. 

Allah Yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya Muhammad daripada cahaya suci Keindahan-Nya. Dalam hadis Qudsi Dia berfirman; 

“Aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya Wajah-Ku”.

Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dengan sabdanya: 

“Mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaannya diciptakanNya sebagai ruh suci”.
 

“Mula-mula Allah ciptakan qalam”. 
“Mula-mula Allah ciptakan akal”. 

Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم; kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah. 

Dia dinamakan Nur, cahaya suci kerana dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat jalal Allah. 

Allah Yang Maha Tinggi berfirman; 

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَـبٌ مُّبِينٌ 

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah, cahaya dan kitab yang menerangkan”. -  Al-Maaidah, ayat 15

Dia dinamakan aqal yang meliputi (akal universal) kerana dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. 

Dia dinamakan qalam kerana dia menyebarkan hikmah dan ilmu dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. 

Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda صلى الله عليه وسلم menyatakan hal ini dengan sabdanya; 

“Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku”.
 

Allah Yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh daripada roh baginda صلى الله عليه وسلم di dalam alam kejadian yang pertama, dalam bentuk yang paling baik. ‘Muhammad’ adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. 
Kejadian Insan berupa jasad dan ruh
 

Empat ribu tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah ciptakan arasy daripada cahaya mata Muhammad. Dia ciptakan makhluk yang lain daripada arasy. Kemudian Dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jirim dan badan.

ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـفِلِينَ 

“Kemudian Kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah”.  -  surah Tin: 5

Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari alam Lahut, iaitu alam kenyataan bagi Zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak kepada alam nama-nama Ilahi, kenyataan sifat-sifat Ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi (roh universal). Di sana Dia pakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan‘Roh Sultani' (ruh pemerintah)’. 

Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan ‘roh rohani’. 
Kemudian Dia arahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin dan mereka pun menjadi ‘roh manusia’. 

Kemudian daripada dunia ini Dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah.

مِنْهَا خَلَقْنَـكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى 

“Kemudian Kami jadikan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan dan daripadanya kamu akan dibangkitkan sekali lagi”.  -  surah Thoha: 55

Selepas peringkat ini Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan (iaitu tubuh dan dengan kehendakNya mereka pun masuk. 

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى 

“Maka apabila Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiup padanya roh-Ku…”.  -  surah Shad: 72 
Lupa Asal usul kejadian dan perjanjian 

Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging dan lupa kepada asal-usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah Dia telah bertanya kepada mereka;

“Adakah aku Tuhan kamu?"

Mereka telah menjawab; "Iya, bahkan!.”
 

Mereka lupa kepada ikrar mereka itu. Mereka lupa kepada asal-usul mereka, lupa juga kepada jalan untuk kembali ke tempat yang asal mereka. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun - sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hambaNya. Dia mengasihani mereka lalu Dia hantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul untuk mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِـَايَـتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَـتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ 

“Dan Sesungguhnya Kami telah utuskan Musa (membawa) ayat-ayat Kami (sambil Kami mengatakan): hendaklah kamu keluarkan kaum kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah”.  -  surah Ibrahim: 5

Iaitu ‘ingatkan roh-roh tentang hari-hari di mana mereka tidak terpisah dengan Allah’.
 

Utusan Allah - menunjukkan jalan kembali kepada Allah!
 

Ramai rasul telah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia perutusan, peringatan serta menyedarkan manusia daripada kelalaian mereka. Tetapi mereka yang mengingatiNya, yang kembali kepadaNya, manusia yang ingin kembali kepada asal-usul mereka, menjadi semakin berkurangan dan terus berkurangan ditelan zaman. 

Nabi-nabi terus diutuskan dan perutusan suci berterusan sehingga muncul roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian. Allah Yang Maha Tinggi mengutuskannya untuk membuka mata manusia; iaitu membuka mata hati yang ketiduran. Tujuannya ialah mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksedaran dan untuk menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, dengan penyebab, dengan Zat Allah. 

Allah berfirman; 

قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِى أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِى 

“Katakan: Inilah jalanku yang aku dan orang-orang yang mengikuti daku kepada Allah dengan pandangan yang jelas (basirah)”  -  surah Yusuf: 108

Ia menyatakan jalan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

Baginda صلى الله عليه وسلم dalam menunjukkan tujuan kita telah bersabda; 

“Sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit. Sesiapa daripada mereka yang kamu ikuti kamu akan temui jalan yang benar”.
 

Pandangan yang jelas (basirah) datangnya daripada mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir dengan Allah, yang menjadi sahabat Allah. Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam (basirah). Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datangnya daripada alam ghaib yang tersembunyi pengetahuan yang mengalir daripada kesedaran Ilahi. 

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا 

“Dan Kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi Kami (ilmu laduni)”.  -  surah Kahfi: 65

Bergabung di dalam kafilah Kerohanian
 

Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam (basirah) yang mata hatinya celik, dan cetusan serta perangsang daripada orang yang seperti ini adalah perlu. Guru yang demikian, yang dapat memupuk pengetahuan orang lain mestilah seorang yang hampir dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak. 

Wahai anak-anak Adam, saudara-saudara dan saudari-saudari! 

Bangunlah dan bertaubatlah kerana melalui taubat kamu akan memohon kepada Tuhan agar dikurniakanNya kepada kamu hikmahNya. Berusaha dan berjuanglah. Allah memerintahkan;

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَـوَتُ وَالاٌّرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَـظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَـفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

“Dan berlumba-lumbalah kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang lebarnya (seluas) langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang berbakti. Yang menderma di waktu senang dan susah, dan menahan marah, dan memaafkan manusia, dan Allah kasih kepada mereka yang berbuat kebajikan”.  -  surah Imraan: 133 -134.

Masuklah kepada jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah kerohanian (tariqat ahli sufi) untuk kembali kepada Tuhan kamu. Pada satu masa nanti jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi dan pengembara pada jalan tersebut pun sudah tidak ada lagi. Kita tidak datang ke bumi ini untuk merosakkan dunia ini. Kita dihantar ke mari bukan untuk makan, minum dan buang air. Roh penghulu kita menyaksikan kita. Baginda صلى الله عليه وسلم berdukacita melihat keadaan kamu. 

Baginda صلى الله عليه وسلم telah mengetahui apa yang akan berlaku kemudian hari apabila baginda صلى الله عليه وسلم bersabda; 

“Dukacitaku adalah untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian”.
 

Maka setakat di sini tamatlah petikan kitab... 

Pengajaran dan catatan penting untuk renungan

a. Nur Muhammad (hakikat Muhammad) - adalah makhluk Allah yang pertama di jadikan oleh Allah Ta'ala. Inilah pegangan yang sah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 

b. Segala makhluk lain adalah dijadikan daripada Nur Muhammad. 

c. Ruh seluruh manusia dari Adam a.s sehingga manusia terakhir telah dijadikan oleh Allah dan berada di alam lahut. Apabila seseorang ditaqdirkan untuk lahir ke muka bumi, maka rohnya akan ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Inilah maknanya Allah menurunkan manusia ke alam paling rendah. (alam ajsam, alam kebendaan). 

d. Keterangan ayat Qur'an .... “Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah, cahaya dan kitab yang menerangkan”. (Al-Maaidah: 15) adalah bukti Nur Muhammad sebagai kejadian asal bagi segala makhluk, sebagaimana tafsir ulama Ahlus Sunnah. 

e. Manusia wajib mencari jalan kembali kepada Allah dengan mengikut perintah Nabi صلى الله عليه وسلم zahir dan batin. Ketika diri zahir Nabi tiada lagi di dunia nyata, maka wajib mencari para pewaris Nabi yang meneruskan 'risalah' kenabian. Mereka wujud pada setiap zaman dan akan tetap wujud sehingga ke hari kiamat! 
 

Majlis Gabungan Bersatu Malaysia Copyright 2011 MG Bersatu Designed by Fariz Tiger Image by Afat's Notez Distributed by A*F*T